Giới thiệu MDRT

Những ai được trở thành thành viên trên website https://mdrt.vn cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Đã từng hoặc vẫn đang nắm giữ danh hiệu MDRT trong ngành tài chính - bảo hiểm

- Hiện vẫn đang là tư vấn viên tài chính - bảo hiểm

- Luôn phục vụ khách hàng một cách chuẩn mực, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của khách hàng trên hết

- Không vi phạm các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp hay pháp luật Việt Nam

- Đồng ý với các quy định của Công ty Truyền thông & Đào tạo Bạch Kim về việc quản lý và sử dụng website này