Tôi là Nguyễn Văn Thái từng làm nhân viên kinh doanh trải qua rất nhiều công việc , tôi đến với nghề tư vấn tài chính thật tình cờ bởi tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một tư vấn viên tài chính.

Năm 2018 một số bạn bè mời tôi tham gia bảo hiểm ban đầu tôi không muốn tìm hiểu thậm chí không muốn nghề về bảo hiểm nhưng sau một thời gian các bạn tư vấn chia sẻ dần dần tôi nhận ra vài trò và ý Nghĩa quan trọng giá trị nhân văn của hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi người chúng ta và mỗi gia đình thật cần thiết. Và tôi đã quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm cho bản thân mình và gia đình . Và sau đó tôi lại cảm thấy trân trọng các tư vấn nhiệt tình tâm huyết với nghề mến phục các bạn đúng là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghế tôi cảm thấy yêu công việc đầy ý nghĩa và nhân văn này  nên tôi cũng đăng ký tham gia lớp học và trải qua kỳ thi của Bộ Tài Chính để trở thành tư vấn viên tài chính vào cuối năm 2018 .

Năm 2020 tôi giành rất nhiều thời gian cho công việc tư vấn viên bảo hiểm luôn trau dồi nâng cao kiến thức kinh nghiệm nỗ lực hàng ngày gặp khách hàng chia sẻ về giá trị của bảo hiểm nhân thọ đối với mỗi gia đình , do đó cũng được rất nhiều khách hàng yêu mến tin tưởng , và tôi cảm thấy thật vinh dự khi kết thúc tháng 9 tôi đã đạt danh hiệu MDRT danh hiêụ cao quý trong lĩnh vực tư vấn tài chính và cảm thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để trao giá trị đó đến nhiều người ,nhiều gia đình hơn nữa .

Chúng ta hãy nỗ lực vì một xã hội vì cuộc sống tươi đẹp hơn .

Khi bạn có tâm ắt sẽ có tầm  

Thái Nguyễn

Đặt hẹn