Chúng ta không quản trị được sức khoẻ và tuổi thọ. Nhưng chúng ta hoàn toàn có cơ hội tạo ra sự an toàn cho những người mình yêu thương, đồng thời đảm bảo được kế hoạch tài chính cho con cái hoàn thành bậc cử nhân một cách trọn vẹn nhất.

Tôi không bán bảo hiểm mà tôi có thể giúp các bạn tạo ra khối tải sản lớn, được phép các trả chậm trong nhiều năm, không tính lãi và lợi nhuận có từ tài sản đó không bị tính thuế. Các bạn có quyền sử dụng miễn phí trong 21 ngày và được bộ tài chính phê duyệt theo công văn số 12200/BTC_QLBH ngày 13/09/2017.

Cuộc sống do mình lựa chọn        <div class=